Dodaj wskaźnik

Wskaźniki branżowe

Branżowe wskaźniki analityczne prezentowane poniżej zostały obliczone na bazie danych finansowych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny. Korzystanie z prezentowanych danych jest bezpłatne, przy zachowaniu postanowień licencji.


Kryteria wyboru wskaźników branżowych


pl.gus.service.entities.data.Industry@13
Wybierz branżę oraz region:
 • Ogółem
 • Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • Górnictwo i wydobywanie
 • Przetwórstwo przemysłowe
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • Budownictwo
 • Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • Transport i gospodarka magazynowa
 • Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • Informacja i komunikacja
 • Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • Edukacja
 • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • Pozostała działalność usługowa
 • Polska
 • łódzkie
 • mazowieckie
 • małopolskie
 • śląskie
 • lubelskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • świętokrzyskie
 • lubuskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • dolnośląskie
 • opolskie
 • kujawsko-pomorskie
 • pomorskie
 • warmińsko-mazurskie
Uporządkuj okresy
Zachowaj ustawienia
Wybierz okresy oraz ich długość:
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • I kwartał
 • I-II kwartały
 • I-III kwartały
 • Rok
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • I kwartał
 • I-II kwartały
 • I-III kwartały
 • Rok
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • I kwartał
 • I-II kwartały
 • I-III kwartały
 • Rok
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • I kwartał
 • I-II kwartały
 • I-III kwartały
 • Rok
Uporządkuj okresy
Zaznacz, żeby uporządkować okresy rosnąco według lat i długości okresów

Zachowaj ustawienia
Zaznacz, żeby zachować bieżące ustawienia wykresów i tabel