wskaznikibranzowe.pl
PL   EN

Licencja

Dane publikowane na portalu wskaznikibranzowe.pl udostępniane są za darmo zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0 ).

W kontekście portalu wskaznikibranzowe.pl przez pojęcie utworu, należy rozumieć prezentowane dane dotyczące wskaźników branżowych, niezależnie od formy ich prezentacji (włączając m.in. tabele, wykresy, raporty oraz dane dostępne za pośrednictwem API).Poniższy tekst podsumowania opracowany został na podstawie przystępnego podsumowania licencji CC BY 4.0, której nie zastępuje.
Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Poniższe podsumowanie licencji opisuje jedynie wybrane warunki i zapisy licencji Creative Commons. Niniejszy tekst nie jest licencją prawnoautorską i nie posiada wartości prawnej. Przed użyciem licencjonowanego utworu należy dokładnie zapoznać się z warunkami licencyjnymi zawartymi w licencji.

Creative Commons nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawniczych. Rozpowszechnianie, wyświetlanie lub udostępnianie odnośników do poniższego podsumowania lub treści licencji nie prowadzi do powstania stosunku zaufania w rodzaju relacji pomiędzy klientem i jego doradcą prawnym.

Wolno:

  • Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie.
  • Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego.
Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć (tj. podać nazwę "Technicenter Sp. z o.o.", jako nazwę podmiotu, którego autorstwo należy uznać, a także informację prawnoautorską, informację licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności oraz odnośnik do utworu, tj. https://wskaznikibranzowe.pl/), podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany (z zachowaniem opisów wcześniejszych modyfikacji, jeśli miały miejsce). Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
  • Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji. Licencja zakazuje wykorzystania skutecznych zabezpieczeń technicznych, zdefiniowanych w odniesieniu do Artykułu 11 traktatu WIPO o prawie autorskim.

Uwagi:

  • Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej, lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego. Licencje CC nie wpływają na prawa użytkowników wynikające z ograniczeń i wyjątków od prawa autorskiego, takich jak przepisy dozwolonego użytku, fair use czy fair dealing.
  • Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste. Mogą one ograniczać możliwości wykorzystania utworu.