wskaznikibranzowe.pl
PL   EN

Kontakt

Twój adres e-mail

Wybierz temat wiadomości

Treść wiadomości


Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z przesłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest TECHNICENTER Sp. z o.o. z siedzibą: 41-902 Bytom, ul. Oświęcimska 11a, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337832, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, wpłaconym w całości, o numerach NIP 6262955594 i REGON 241327846.

Adres mailowy

biuro@technicenter.pl

Faks

(32) 387 50 00

Dane siedziby

Technicenter Sp. z o.o.
41-902 Bytom
ul. Oświęcimska 11a
Regon: 241327846
NIP: 6262955594
KRS: 0000337832

Adres korespondencyjny

Technicenter Sp. z o.o.
41-902 Bytom
ul. Oświęcimska 11a